DŮLEŽITÁ DATA

20.  9. 2019        Otevření informace na webových stránkách

15.10. 2019        Otevření registrací k aktivní i pasivní účasti

14.  6. 2020        PRODLOUŽENO Uzávěrka registrace pro aktivní účast, zaslání abstraktu do sborníku

                           (přednáška, elektronický poster, kurz)

30. 6. 2020         Oznámení autorům o přijetí přednášky, e-posteru, kurzu

30. 6. 2020         Sleva za včasnou registraci a úhradu poplatku

31. 7. 2020         Program a informace autorům o délce přednášky

 

DŮLEŽITÁ DATA - AKTUALIZACE DNE 18.8.2020 

31  8. 2020         Termín uploadu elektronického posteru

31. 8. 2020         Zveřejnění aktualizovaného programu "hybridní" on-line formou 

 7.  9. 2020         Termín ukončení registrace on-line /úhrada převodem na bankovní účet/

 8.  9. 2020         Registrace bude nadále možná s úhradou platební kartou on-line i během konání sjezdu.

17. – 19. 9. 2020  XXVIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP

XXVIII. výroční sjezd

České oftalmologické společnosti ČLS JEP

17. – 19. září 2020, Olomouc "hybridní" formou on-line

SEKRETARIÁT SJEZDU

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

Email: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.oft2020.cz