Vážení kolegové,

 

vzhledem k nejisté epidemiologické situaci v souvislosti s epidemií COVID 19 organizační výbor sjezdu v součinnosti s výborem ČOS byl nucen letošní sjezd ČOS kontaktní formou zrušit a navrhnout distanční formu, která se stále více uplatňuje u nás i v zahraničí při organizaci obdobných akcí.

Rádi bychom vám oznámili, že se letošní sjezd ČOS bude konat "hybridní" on-line formou. Ideálně se všichni přednášející sejdou v termínu kongresu a v čase svých sekcí v nahrávacím studiu profesionální IT firmy a sekce proběhne tak, jako na sjezdu, ale bez posluchačů. Kdo by nechtěl přednášet ve studiu, může svoji přednášku předtočit a poslat přes formulář a v době svojí sekce být on-line k možným diskuzím. Předsedající bloků budou ve studiu přítomni a budou vést diskuze. Kurzy se ruší (omlouváme se), postery zůstávají. Program on-line kongresu bude ještě v průběhu týdne organizačním výborem doladěn, bude se jen mírně lišit od toho nyní zveřejněného. Budete okamžitě o případných změnách informováni.

On-line sjezd proběhne ve stejném termínu jako jsme plánovali, bonusem bude možnost vše shlédnout následující tři měsíce ze záznamu. Oftalmologové, kteří budou registrováni a přihlášeni v době kongresu, budou získávat kredity automaticky, kdežto v případě "on demand" se bude muset k získání kreditů vyplnit test. Kreditní systém ČLK bude zachován, přednášející budou počtem získaných kreditů zvýhodněni.

 

Profesionální IT firma, která bude technicky zajišťovat distanční formu kongresu, vydá v co nejbližší době přesné instrukce, jak vše bude probíhat, abyste se mohli aktivně zapojit. Ihned budete informováni. O tomto způsobu konání sjezdu bylo rozhodnuto teprve v pondělí 17. 8. 2020 odpoledne, a proto se to dozvídáte z tohoto mailu dnes. Jakmile budou vydány přesné instrukce IT firmy, budete okamžitě informováni a budete se moci obracet přímo se svými dotazy na konkrétní osoby, které budou zodpovídat vaše dotazy.

 

Organizace bude velmi náročná, ale pevně věříme, že to s vaší pomocí a podporou zvládneme. Pokud chceme zachovat vysokou úroveň naší oftalmologie, měli bychom používat moderní způsoby distanční formy sjezdů, kterou nám současné IT nabízejí.  Věříme, že společnými silami to úspěšně zvládneme a zorganizujeme s vaší aktivní účastí I. on-line kongres ČOS v historii. Velmi spoléháme na Vaši podporu.

 

Srdečně zdravíme

 

Klára Marešová - prezidentka sjezdu

Šárka Pitrová - předsedkyně ČOS JEP

Nové_logo_FN_Olomouc2.jpg

XXVIII. výroční sjezd

České oftalmologické společnosti ČLS JEP

17. – 19. září 2020, Olomouc "hybridní" formou on-line

SEKRETARIÁT SJEZDU

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

Email: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.oft2020.cz