Hlavní informace

TERMÍN KONÁNÍ

17. – 19. 9. 2020

 

MÍSTO KONÁNÍ

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36

Olomouc

 

MÍSTO KONÁNÍ SEKCE SESTER

Regionální centrum Olomouc

Jeremenkova 40B

Olomouc

 

POŘÁDÁ

Česká oftalmologická společnost ČLS JEP

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

 

POD ZÁŠTITOU

prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc.

děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

prof. MUDr. Romana Havlíka, Ph.D.

ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

 

Ladislava Oklešťka

Hejtman Olomouckého kraje

 

PREZIDENT SJEZDU

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

Oční klinika LF UP a FN Olomouc        

 

VĚDECKÝ VÝBOR SJEZDU

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO                                

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO                                 

Bc. Ivana Marešová

 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR SJEZDU

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO                            

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
MUDr. Hrevuš Michal, FEBO

Lenka Strejčková

Bc. Ivana Marešová                                                         

Soňa Lajčíková

 

Jednací jazyk

čeština, slovenština

 

Certifikáty

LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

SESTRY – akce je zařazena do celoživotního vzdělávání zdravotních sester a jako taková bude registrována u České asociace sester. Sestrám bude předáno potvrzení o účasti.

 

Show More

XXVIII. výroční sjezd

České oftalmologické společnosti ČLS JEP

17. – 19. září 2020, Olomouc

SEKRETARIÁT SJEZDU

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

Email: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.oft2020.cz

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon