OLOMOUC

Olomouc vždy patřila mezi nejvýznamnější královská města v českých zemích. Díky své výhodné poloze, starobylé univerzitě, duchovním, kulturním a řemeslným tradicím byla po dlouhá staletí přirozeným centrem Moravy, které lákalo umělce, vzdělance a obchodníky.

 

Více informací o městě naleznete na stránkách:

http://tourism.olomouc.eu/welcome/cs

věděli jste, že...

Olomouc je jedno z nejkrásnějších českých měst, podle světoznámého průvodce Lonely Planet?

 

Jedinečnou olomouckou památkou, která si svou vyjimečností v roce 2000 vysloužila zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, je monumentální Sloup Nejsvětější Trojice . Sloup je se svými 32 metry nejvyšší barokní skulpturou ve střední Evropě.

 

Patronkou Olomouce je sv. Pavlína, na jejíž počest se každoročně pořádá historický průvod městem?

 

V Olomouci složil jedenáctiletý W.A. Mozart 6. symfonii F-dur?

 

V gotickém chrámu sv. Mořice najdete největší varhany ve střední Evropě?

 

Dóm sv. Václava má druhou nejvyšší kostelní věž v ČR?

 

V Arcibiskupském paláci usedl na trůn nejdéle sloužící evropský panovník František Josef I.?

....

XXVIII. výroční sjezd

České oftalmologické společnosti ČLS JEP

17. – 19. září 2020, Olomouc "hybridní" formou on-line

SEKRETARIÁT SJEZDU

POUZE PRO DOTAZY:

  • Facebook Social Icon

BOS. org s. r. o.

Kekulova 38

400 01 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 207 082

         +420 475 215 007

Email: info@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz

© 2019 BOS. org s. r. o.   www.oft2020.cz